Przygotowanie pliku do druku cyfrowego


W technologii cyfrowej drukujemy bezpośrednio z pliku.

Najlepszy do druku jest PDF (opcjonalnie JPG, AI, CDR, TIF, PSD czy EPS)
Skala prac- 1:1
Rozdzielczość 300dpi.
Kolory: CMYK
Plik powinien być „spłaszczony” – nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp.
Teksty - zamienione na krzywe.
Prace wielostronicowe najlepiej zapisać w jednym pliku (zawierającym wszystkie strony po kolei, włącznie z pustymi).
Prace pod oprawę zeszytową - powinny być przygotowane składkami (czyli pierwsza strona z ostatnią, druga z przedostatnią, itd.). Jeśli jednak nie dysponujesz projektem w którym strony są złożone składkami – możesz przesłać do nas również plik z pojedynczymi stronami. Liczba stron w pracach do oprawy zeszytowej musi być podzielna przez 4.

Projekt musi zawierać:?

SPADY - czyli grafika wyciągnięta poza obszar netto pracy (pracy po docięciu). Dzięki temu, po przycięciu pracy zadruk nie będzie dochodził do samej krawędzi pracy.
MARGINES BEZPIECZEŃSTWA - teksty lub grafika powinny być odsunięte od linii cięcia o min 5-7mm – tak żeby nie zostały ścięte.
PASERY - są to znaki w postaci cienkiej kreski poza formatem netto pracy, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta praca.
OZNACZENIA ZGINANIA/BIGOWANIA(jeśli takie występuje w pracy) - umożliwia to wykończenie pracy zgodnie z oczekiwaniami.